En Byggmästare i Jönköpingsregionen med stark utveckling

Pålssons Byggs verksamhet startade i mitten av 70-talet. Sedan dess har vi vuxit stadigt, och vi har blivit allt mer specialiserade på om- och tillbyggnader, renoveringar m.m., främst av kommersiella fastigheter, kontor och bostäder. Fler och fler nya villor, villarenoveringar, fönsterbyten och takrenoveringar blir det också.

Sedan 2006 är Kjell Karlsson VD och ägare. Idag har Pålssons Bygg i Huskvarna AB drygt trettio medarbetare och en omsättning på runt 100 mkr per år. Vårt motto är: Vi håller måttet, och med det menar vi att du ska kunna lita på oss i alla avseenden. Läs mer om just hur Vi håller längst ner på denna sida.

Byggmästaren i Jönköping/Huskvarna

Pålssons Bygg i Huskvarna AB
Maden 1, Box 167 561 22 HUSKVARNA
Tel: 036 141570 Fax: 036 144106
Org. nr: 5565440244

 

Kjell Karlsson
VD / ägare
036 149990
0709 148994
kjell.karlsson@palssonsbygg.se

Paul Buckley
Entreprenadchef
036 149995
paul.buckley@palssonsbygg.se

Håkan Larsson
Byggservicechef
036 149993
0767 620902
hakan.larsson@palssonsbygg.se

Thomas Andersson
Platschef
0709 148995
thomas.andersson@palssonsbygg.se

Ron Rohnström
Platschef
0733 581082
ron.rohnstrom@palssonsbygg.se

 Thomas Elfwing
 Projektchef
 0733 581085
 thomas.elfwing@palssonsbygg.se

  Philip Svartz
  Entreprenading.
  036 14 99 92
  0733 58 10 84
  philip.svartz@palssonsbygg.se

Karin Timvik 
Ekonomi 
036 149996
0733 588558
karin.timvik@palssonsbygg.se

Carina Stenlund
Ekonomiansvarig
036 149998
carina.stenlund@palssonsbygg.se

 
 
 
 

Vi håller måttet i alla lägen

Att ingångna överenskommelser och avtal håller är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om förutseende, att ha blick för helhet och flöden av material, människor och pengar. Vi på Pålssons Bygg har varit med tillräckligt länge för att veta att ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Och på den vägen är det!

Vi håller tiden

Alla byggprojekt handlar egentligen om tidsplanering. Deadlines ska hållas. Leveranser ska ske i rätt tid. Ändringar i tidsschemat ska meddelas direkt till alla berörda för att minimera problem. Vårt utvecklade samordningsansvar förenklar projekten och spar tid för alla parter. På Pålssons Bygg jobbar vi med tiden - inte mot den!

Vi håller kostnaden

En överenskommelse gäller! Har vi lämnat ett pris så står vi för det, jobbar vi på löpande räkning ser vi till att kostnadseffektiviteten kommer kunden till godo. Och självfallet försäkrar vi oss om att alltid få bästa pris på material, inköpta tjänster, transporter m.m.

Vi håller kvaliteten

Vid slutbesiktning ska det helst inte finnas några kvarstående åtgärdspunkter alls. Och om det gör det ser vi till att fixa dem omgående. Kvalitet är också rätt materialval och kunnig och erfaren personal på plats. Det tummar vi aldrig på.

Vi håller kontakten

Du ska alltid kunna nå oss, vad saken än gäller. Vi ser till att du fortlöpande blir informerad om vad vi gör och hur projektet framskrider. Dialog och nära samarbete är en av våra bästa grenar.

Genom Povel *  får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som
binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation
och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

                         Povel   står för ProcessOrienterad VErksamhetsLedning. Klicka på bilden för Povels hemsida.