Över 100 hem nära naturen kommer att byggas.

Området mellan Hovslätts samhälle och Hällstorps Gård, en naturskön kuperad oas med mycket landetkänsla men ändå citynärhet. Här byggs runt Tallkullen 28 kedjehus med två respektive tre plan med och utan takterass . Pålssons Bygg i Huskvarna är totalentreprenör. Samtliga hus är sålda

Slutsålt på Tallkullen

 
 
 
 

Kejdehusen som byggs runt Tallkullen blir i två olika utföranden,  enplans med sutterängvåning respektive tvåplans med suterrängvåning och takterass.  Bostadsytor 131 respektive 165 kvm.  Tomtstorlekar 300-900 kvm med direkt access till naturen runt omkring. Se fasad- och planritningar nedan. 

Se aktuellt försäljningsläge på separat bokningssida.


Hustyp C1, enplansvilla med suterrängvåning. Bostadsyta 131 kvm
Hustyp C2, tvåplansvilla med suterrängvåning. Bostadsyta 165 kvm

Bilderna är dataproducerade  och tillsammans med plan- och fasadritningar gjorda i ett tidigt skede i projektet. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser från verklighet.

Hustyp C1

tomtplats 6 - 17 , se översiktsbild längre ner.     Klicka på ritningarna för att se dem i större format.

Fasad mot landskap
Fasad mot gata
Entréplan
Nedre plan
 
 
 
 

Hustyp C2

tomtplats 1 - 5,        Klicka på ritningarna för att se dem i större format.

Fasad mot landskap
Entréplan
Övre plan
Nedre plan
Här kan du ladda ner vår nya 28-sidiga broschyr över husen i etapp 1 på Tallkullen. Klicka på bilden.
Här kan du ladda ner prislistan för de 17 kedjehusen i etapp 1 på Tallkullen. Klicka på bilden.
Här kan du ladda hem broschyren över de 11 kedjehusen i Etapp2 för Tallkullen. Klicka på bilden.
 

I etapp 1 ingår husen 1 - 17.
Husnummer 6 - 17 är typ C1, dvs enplans med suterrängvåning.
Husnummer 1 - 5 är typ C2, dvs tvåplans med suterrängvåning

I etapp 2 ingår villorna 18 - 28.  Alla hus är av typ C2.


Hovslätts Ängar, bara ett par stenkast från Hovslätts centrum med goda kommunikationer såväl billedes, buss eller med tåg.
 

I arbetet med Hovslätts Ängar har ambitionen varit att omhänderta de specifika förutsättningarna som ger området sin karaktär – de två trädbevuxna kullarna och det böljande kulturlandskapet. Genom noggrant avvägd placering i landskapet ansluter både nya vägar och all planerad bebyggelse till topografin.
En av utgångspunkterna för utformningen av Hovslätts Ängar och dess bostäder har också varit att erbjuda hem av olika storlekar för människor i olika skeden av livet så att möjligheten skall finnas att flytta inom området. Både lägenheter och friliggande hus kommer därför att uppföras med varierande storlek och disposition.

Arkitekt Anders Landström

Etapp 1.s kedjehus på Tallkullens syd- och sydvästsida. De vänstra fem husen är av hustyp C2, de övriga C1.

Utsikter

Området Hovslätts Ängar bjuder på hänförande utskter från de flesta huslägena. Vidsträckta åkrar, böljande skogshorisonter och från den närbelägna utsiktspunkten Lisabergstoppen ser du till Visingsö vid bra väder. På nedanstående karta har vi markerat ett antal lägen varifrån fotografen riktat sin kamera. Klicka på länkarna i listan nedanför och njut.

Det här är den närmaste adressen Google har än så länge. Det är också bara 10 meter till infarten till Hovslätts Ängar.

Utsikt A Utsikt B Utsikt C Utsikt D Utsikt E Utsikt F Utsikt G
Utsikt H Utsikt I Utsikt J Utsikt KBostadsrättsföreningen Lövkullen - en del av HOVSLÄTTS ÄNGAR

Två femvåningshus med 36 lägenheter i bostadsrättsform

Flerbostadshusen uppfördes som bostadsrätter i fem våningar med 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. Den fjärde våningen utfördes med terrasser. Lägenheterna fördelas på två byggnader och biluppställningsplatser byggs i källarplanet så att det upplevs som en öppen parkering med ett väderskyddande tak istället för ett instängt garage. Entréerna kan nås direkt från garaget.
De två byggnadsvolymerna är utformade utifrån en 3+2-tanke. De första tre våningarna knyter an till skalan i pärlbandens fristående hus, medan de två översta våningarna har en friare utformning som kan varieras och ge de två punkthusen egen karaktär. Totalt ca 36 bostäder ca 37-120 kvm.
Samtliga lägenheter är inflyttade från och med november 2017 och husen fick Jönköping Kommuns Stadsbyggnadspris 2018.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interiörer från en lägenhet

Klicka på bilderna för att se dem större.   Bilderna är dataproducerade, vi reserverar oss för eventuella avvikelser mot verklighet.Läs vad media skriver om Hovslätts Ängar:
150 nya bostäder byggs.   JP
Här ska 150 bostäder byggas.  SvT  juli
Klart för byggstart. JP 17 juni
Dags för områdesvisning JP 13 nov
Så flyttar man ett hus.  JP 13 jan
Vi vill flytta in redan nu.  JP 20 jan
Stadsbyggnadspriset 2018 gick till Hovslätts Ängar!  JP 25 jan 2019