Vi finns alltid nära till hands

Pålssons Bygg - din Byggmästare i Jönköpingsregionen

Välkommen att kontakta oss för om- och tillbyggnader, renoveringar av kommersiella fastigheter, kontor och bostäder. Vi tar oss an nybyggnationer av villor, villarenoveringar, fönsterbyten och takrenoveringar.

Vårt motto är: Vi håller måttet. Med det menar vi att du ska kunna lita på oss i alla avseenden! Ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Att ingångna överenskommelser och avtal håller är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om att se helheten och detaljerna.


Vi håller tiden, kostnaden, kvaliteten och kontakten!

Maden 1
Box 167
561 22 Husvarna
Tel 036 – 14 15 70
info@palssonsbygg.se
Org. nr: 5565440244

Välkommen att kontakta någon av våra trevliga medarbetare!

Emelie kontaktbild
Nina-Lever-entreprenadingenjör
Vi håller måttet måttstock

Vi håller måttet i alla lägen

Vi på Pålssons Bygg har varit med tillräckligt länge för att veta att ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Att ingångna överenskommelser och avtal håller är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om att vara förutseende, ha blick för helheten och flöden av material, människor och pengar.

Vi håller tiden

Vårt utvecklade samordningsansvar förenklar projekten och spar tid för alla parter! Alla byggprojekt innebär tidsplanering med deadlines som ska hållas och leveranser som ska ske i rätt tid. Ändringar i tidsschemat ska meddelas direkt till alla berörda för att minimera problem. På Pålssons Bygg jobbar vi med tiden – inte mot den!

Vi håller kostnaden

En överenskommelse gäller! Har vi lämnat ett pris så står vi för det. Jobbar vi på löpande räkning ser vi till att kostnadseffektiviteten kommer kunden till godo. Vi försäkrar oss alltid om att få bästa pris på material, inköpta tjänster och transporter.

Vi håller kvaliteten

Att vi har kunnig och erfaren personal på plats är avgörande för resultatet. Vår personal förstår förutsättningarna och ser till att rätt materialval görs. Vi tummar inte på kvaliteten!

Vi håller kontakten

Dialog och nära samarbete är en av våra bästa grenar! Du kan alltid nå oss och vi ser till att du fortlöpande blir informerad om hur projektet framskrider. Dialog är A och O!