Om oss

En Byggmästare med stark utveckling

Vi håller måttet måttstock

Pålssons Byggs verksamhet startade i mitten av 70-talet och sedan dess har vi vuxit stadigt i Jönköpingsregionen. Vårt motto är: 
Vi håller måttet. Med det menar vi att du ska kunna lita på oss i alla avseenden!

Vi är specialiserade på om- och tillbyggnader, renoveringar, främst av kommersiella fastigheter, kontor och bostäder.
Vi gör en hel del nya villor, villarenoveringar, fönsterbyten och takrenoveringar.

Sedan 2006 är Kjell Karlsson VD och ägare. Idag har Pålssons Bygg ett 25-tal medarbetare och en omsättning på runt 70 mkr per år. 

Pålssons Bygg i Huskvarna AB

Vi håller måttet i alla lägen

Vi på Pålssons Bygg har varit med tillräckligt länge för att veta att ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Att ingångna överenskommelser och avtal håller är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om att vara förutseende, ha blick för helheten och flöden av material, människor och pengar.

Vi håller tiden

Vårt utvecklade samordningsansvar förenklar projekten och spar tid för alla parter! Alla byggprojekt innebär tidsplanering med deadlines som ska hållas och leveranser som ska ske i rätt tid. Ändringar i tidsschemat ska meddelas direkt till alla berörda för att minimera problem. På Pålssons Bygg jobbar vi med tiden – inte mot den!

Vi håller kostnaden

En överenskommelse gäller! Har vi lämnat ett pris så står vi för det. Jobbar vi på löpande räkning ser vi till att kostnadseffektiviteten kommer kunden till godo. Vi försäkrar oss alltid om att få bästa pris på material, inköpta tjänster och transporter.

Vi håller kvaliteten

Att vi har kunnig och erfaren personal på plats är avgörande för resultatet. Vår personal förstår förutsättningarna och ser till att rätt materialval görs. Vi tummar inte på kvaliteten!

Vi håller kontakten

Dialog och nära samarbete är en av våra bästa grenar! Du kan alltid nå oss och vi ser till att du fortlöpande blir informerad om hur projektet framskrider. Dialog är A och O!