Vi tummar aldrig på kvalitén

Pålssons höga anseende med ordning och reda, raka besked och klara riktlinjer har betalat sig med tiden. Allt bygger på ett gammalt hederligt fast handslag, i det innefattas det viktigaste i en överenskommelse, nämligen ömsesidig respekt. Inte minst viktigt i byggbranschen, där tid är pengar och dialogen med kunden är A och O.

Erfarenheten hos Pålssons Bygg går nästan 50 år tillbaka i tiden och med 27 anställda och en omsättning på 80 mkr är vi idag en av de större byggfirmorna i Jönköpingsregionen.
Vi har arbetslaget och vi tummar aldrig på kvalitén!

Vi tummar aldrig på kvaliten

Pålssons höga anseende med ordning och reda, raka besked och klara riktlinjer har betalat sig med tiden. Allt bygger på ett gammalt hederligt fast handslag, i det innefattas det viktigaste i en överenskommelse, nämligen ömsesidig respekt. Inte minst viktigt i byggbranschen, där tid är pengar och dialogen med kunden är A och O. Erfarenheten hos Pålssons Bygg går nästan 50 år tillbaka i tiden och med 27 anställda och en omsättning på 80 mkr är vi idag en av de större byggfirmorna i Jönköpingsregionen. Vi har arbetslaget och vi tummar aldrig på kvalitén!

Specialområden

Vi är specialiserade på om- och tillbyggnader, renoveringar, främst av kommersiella fastigheter, kontor och bostäder. Vi gör en hel del nya villor, villarenoveringar, fönsterbyten och takrenoveringar.

Ansvarskänsla

Vi på Pålssons Bygg har varit med tillräckligt länge för att veta att ansvarskänsla och realistiska åtaganden är den bästa vägen till nöjda kunder. Att ingångna överenskommelser och avtal håller är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om att vara förutseende, ha blick för helheten och flöden av material, människor och pengar.

Tidsplanering

Vårt utvecklade samordningsansvar förenklar projekten och spar tid för alla parter! Alla byggprojekt innebär tidsplanering med deadlines som ska hållas och leveranser som ska ske i rätt tid. Ändringar i tidsschemat ska meddelas direkt till alla berörda för att minimera problem. På Pålssons Bygg jobbar vi med tiden – inte mot den!

Kostnadseffektiva

En överenskommelse gäller! Har vi lämnat ett pris så står vi för det. Jobbar vi på löpande räkning ser vi till att kostnadseffektiviteten kommer kunden till godo. Vi försäkrar oss alltid om att få bästa pris på material, inköpta tjänster och transporter.

Kvalitetsmedvetna

Att vi har kunnig och erfaren personal på plats är avgörande för resultatet. Vår personal förstår förutsättningarna och ser till att rätt materialval görs. Vi tummar aldrig på kvaliteten!

Kontaktsökande

Dialog och nära samarbete är en av våra bästa grenar! Du kan alltid nå oss och vi ser till att du fortlöpande blir informerad om hur projektet framskrider.